องค์กรภาคเอกชนสนับสนุนการจัดประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ สืบสานประเพณีดั้งเดิม

  
    องค์กรภาคเอกชน ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมม่วนใจ๋ ตามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560 ภายใต้แนวคิด สงกรานต์ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น พร้อมสัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์ในอดีต
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น จัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” ให้ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสบรรยากาศประเพณีสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีต โดยจะจัดขึ้นที่วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรม “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560” ที่จะจัดขึ้น เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามแบบอย่างในอดีต จะทำให้คนเชียงใหม่รุ่นใหม่ ๆ และนักท่องเที่ยวได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงาม วิถีชีวิตอันเรียบง่าย อบอุ่นแบบล้านนา ด้วยพลังความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ทางด้านนายกฤตธกร สิรภาพจน์ ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนสื่อสารการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “ม่วนใจ๋ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “งานสงกรานต์ที่คนเชียงใหม่อยากเห็น เพื่อแสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรมอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งรูปแบบกิจกรรมปีนี้ จะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในช่วงกลางวัน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ในภาคค่ำได้ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมสาธิตทำตุงไส้จ้าง ช่อ การทำขนมพื้นเมือง ทำข้าวต้มมัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมกิจกรรมสามารถทดลองทำได้ด้วย กิจกรรมสืบสานศาสนาประเพณี สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ม่วนใจ๋ ต๋ามฮีต ปี๋ใหม่เมือง 2560 ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ที่วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
3 เมษายน 2560 , 18:03 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย