รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ติดตามความคืบหน้าการวางระบบการแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล

  
    รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเน้นย้ำจะเร่งพัฒนาบุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญระบบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระบบแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ดิจิตอล เพื่อติดตามการปฏิบัติงานจริงและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นพบปัญหาเกี่ยวกับการวางระบบโครงข่าย และความขัดข้องเชิงระบบ รวมไปถึงการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการดูแลระบบโครงข่ายด้วย รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ กรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆในโครงการทีวีดิจิตอล ครบทั้ง 4 เพสแล้ว และกำลังเร่งดำเนินการการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เทคนิคทั้งในส่วนกลางและสำนักประชาสัมพันธ์เขต ควบคู่ไปกับการติดตั้งระบบ โดยให้เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่เข้ามาติดตั้งระบบ ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ และเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญระบบและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน ก่อนการวางระบบจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามกรมประชาสัมพันธ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 นี้
 
4 เมษายน 2560 , 18:50 น. , อ่าน 190  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี