จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  
    สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทุกปีในช่วงฤดูร้อน จะมีทั้งคนและสัตว์ที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่เป็นระยะๆ การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัข จึงถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันอันตรายเบื้องต้นจากโรคพิษสุนัขบ้า จากข้อมูลที่ผ่านมาพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งในคนและสัตว์อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าโรคนี้ไม่เกี่ยวกับความร้อนของอากาศเลยก็ตาม แต่ก็มักพบได้บ่อยช่วงฤดูนี้ และที่สำคัญโรคนี้หากปล่อยไว้จนอาการของโรคปรากฏแล้ว จะส่งผลให้เกิดอันตรายถึงชีวิตด้วย โดยระยะเวลาการเกิดโรคนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อและความลึกของบาดแผลที่ได้รับ รวมถึงตำแหน่งที่ติดเชื้อ ถ้าใกล้สมองมาก เชื้อจะไปถึงสมองได้เร็วและทำให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตในที่สุด อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในการดูแล ในระยะเริ่มแรกหากมีการติดเชื้อ จะมีอารมณ์และอุปนิสัยเปลี่ยนไปจากเดิม จากนั้นจะเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง แสดงอาการแปลกๆ เช่น งับลม กัดแทะทุกอย่างที่ขวางหน้า และมีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ลิ้นห้อย น้ำลายไหล ขาหลังเริ่มอ่อนเปลี้ย และเริ่มเข้าสู่ระยะเป็นอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากพบสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ทั่วไปมีอาการดังกล่าวให้หลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้และปรึกษาปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที
 
5 เมษายน 2560 , 19:31 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี