รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการ ทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสุขภาพ และจัดทีมเฝ้าระวังการเกิดจุด Hotspot อย่างเข้มข้น

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสุขภาพ พร้อมให้นายอำเภอทุกแห่งจัดทีมเฝ้าระวังการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่อย่างเข้มข้น ภายหลังพบจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มค่า PM 10 เพิ่มสูงเกินค่ามาตรฐาน
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังสุขภาพ โดยเฉพาะ อำเภอแม่แจ่ม ให้งดการออกกำลังกายในที่โล่ง ใช้หน้ากากอนามัยปิดจมูก(N95) ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้กลุ่มควันเข้าในบ้าน หากพบมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์หรือสาธารณสุขใกล้บ้าน พร้อมสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอทุกแห่ง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเห็นว่า จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้บริเวณชุมชน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ รอบท่าอากาศยาน และสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในสถานที่ที่มีการก่อสร้างอาคาร หรือ รถบรรทุกดิน ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และในเขตชุมชนให้ระมัดระวังไม่ได้เกิดจุด Hotspot ขึ้น โดยเด็ดขาด หรือ หากเกิดขึ้นให้รีบเข้าระงับเหตุโดยเร็ว
สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกในบางพื้นที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิน 10 ไมครอน หรือ PM10 ลดลงตลอดสัปดาห์ และเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ในเวลา 09.00 น. เวปไซด์ air4thai.pcd.go.th ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ ที่สถานีช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม วัดค่า PM10 ได้ 131 ไมโครกรัม/ลบม. ทั้งที่ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่ จากรายงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พบว่า ทิศทางลมได้พัดเข้ามาทางทิศตะวันตก พร้อมกลุ่มหมอกควัน จึงทำให้ค่าคุณภาพอากาศของสถานีช่างเคิ่งสูง จนเกินมาตรฐาน ส่วนที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 101 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และสถานีตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดได้ 95 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วนช่วยกันเฝ้าระวัง ลดการเผา ควบคุมทุกปัจจัยไม่ให้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่เพิ่มขึ้น
 
7 เมษายน 2560 , 16:21 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย