ทางหลวงเชียงใหม่เร่งเปิดเส้นทางเลี่ยงการจราจรบริเวณการก่อสร้างทางลอดที่สามแยกแม่โจ้ (แยกเทพปัญญา) เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เร่งจัดสรรเส้นทางการจราจรบริเวณการก่อสร้างทางลอดสามแยก แม่โจ้(แยกเทพปัญญา) เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรคับคั่งและในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ของแขวงทางหลวงในสังกัด โดยเฉพาะจุดเส้นทางที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบริเวณทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 หรือ สามแยกแม่โจ้(แยกเทพปัญญา) เป็นทางสายหลักที่มีปริมาณจราจรมากที่สุด อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังอำเภอพร้าวและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป สัญจรไปมาอย่างคับคั่ง สำนักงานทางหลวงที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมวางแผนจัดช่องทางการเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มากที่สุด รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดการกีดขวางทางจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงด้วย ซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 นี้ ได้มีการดำเนินการเริ่มต้นสัญญา ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 มีนาคม 2561 รวมเวลา 1,080 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่ ช่วยลดอุบัติเหตุในชั่วโมงเร่งด่วน และให้ประชาชนได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดตุขัดข้องในการเดินทาง อันเป็นเหตุจากการก่อสร้าง หรือมีข้อแนะนำประการใด สามารถแจ้งมาทางสำนักงานควบคุมโครงการฯทางลอด โทร.053-115609
 
7 เมษายน 2560 , 19:51 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี