เชียงใหม่ซ้อมแผนป้องกันและรับมืออุบัติภัย พร้อมตั้งจุดเฝ้าระวังรวมกว่า 10 จุด

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์อุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ การไฟฟ้า การประปา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ (อปพร.)และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมกว่า 200 นาย ซ้อมแผนป้องกันและระงับอุบัติภัย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ประจำปีพุทธศักราช 2560 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2560 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ในทุกๆปีจะมีเหตุเกิดตลอดระยะช่วงเวลาเทศกาล จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรับมือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบก ทางน้ำ และสาธารณะภัย โดยเทศบาลนครเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีเวรยามประจำสถานีดับเพลิงทั้ง 7 หน่วย ตลอด 24 ชั่วโมง จัดนายตรวจป้องกันอัคคีภัยออกตรวจ ติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ และทุ่นลอยน้ำ บริเวณเขตน้ำลึกของคูเมืองทั้ง 4 ด้าน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจและกู้ภัยประจำจุด จำนวน 3 จุด รวมถึงการจัดจุดช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางน้ำทางน้ำบริเวณรอบคูเมืองและลำน้ำปิงอีกจำนวน 9 จุด เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุอุบัติภัยต่างๆได้อย่างทันท่วงทีด้วย ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังให้มีการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนระมัดระวังอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงประเพณีสงกรานต์ การขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เล่นสาดน้ำด้วยความสุภาพ และควรระวังมิจฉาชีพด้วย
 
7 เมษายน 2560 , 19:53 น. , อ่าน 199  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี