ป.ป.ส. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางขนส่ง โดยรถยนต์สาธารณะ และพัสดุภัณฑ์

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อบันทึกความร่วมมือการป้องกันปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางขนส่ง โดยรถยนต์สาธารณะ และพัสดุภัณฑ์ ที่ห้องประชุมแสนตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) “การกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยการลักลอบขนส่งไปกับรถยนต์โดยสารสาธารณะ หรือกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์” มีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามกว่า 120 คน โดย นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และนายประจวบ กัณธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)ในครั้งนี้ด้วย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า สถิติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 สูงมากถึง 20 คดี ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ ประกอบด้วย ยาบ้า 4,233,922 เม็ด ยาไอซ์ 711 กิโลกรัม เฮโรอีน 2,200 กรัม และกัญชา 28 กิโลกรัม ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นการขนส่งทางรถยนต์สารสาธารณะและและพัสดุภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น จึงอยากขอความร่วมมือ เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการรับฝากพัสดุภัณฑ์หรือผู้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้ความใส่ใจ สังเกต สินค้าที่รับฝาก หากพบเบาะแสยาเสพติดต้องแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่รัฐทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันหามาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ ระหว่างการประชุมสัมมนายังจัดให้มีการแถลงข่าวการจับกุมยาบ้าจำนวน 300,000 เม็ด ซึ่งขณะนี้ได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
8 เมษายน 2560 , 19:53 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี