เชียงใหม่จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง รัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีปลงผมตามโครงการบรรพชาอุปสมบท “ทำดีเพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าอุปสมบทในครั้งนี้จำนวน 129 รูป ที่ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท “ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีพระภาวนาธรรมาภิรัช เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต 2 เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ จำนวน 9,989 รูป ทั่วประเทศ มีระยะเวลาปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน คือ ระหว่างวันที่ 10 - 18 เมษายน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าบรรพชาอุปสมบท ด้วยความสมัครใจทั้งหมดจำนวน 129 รูป ซึ่งผู้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะได้ศึกษาเกี่ยวกับพระธรรมวินัย การประพฤติปฏิบัติตนอย่างชาวพุทธที่ถูกต้อง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภกแก่พระพุทธศาสนาด้วย ทั้งนี้ พิธีถวายผ้าไตรจีวรและบรรพชาอุปสมบทจะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป พุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีได้ในวันและเวลาดังกล่าว
 
9 เมษายน 2560 , 21:29 น. , อ่าน 184  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี