อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดงาน ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวน นั่งสามล้อถีบแอ่วชมสวน แวะผ่อดอกเอื้องเมืองเหนือ ในงานปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ชมดอกกล้วยไม้สกุลเอื้องและกล้วยไม้ไทย กว่า 100 ชนิด
นางวรุมดี ภาคสินธ์ หัวหน้ากลุ่มการตลาดและกิจกรรม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดงาน “ปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม (Songkran Festival a Romantic Touch of Orchids)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้จัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด “นั่งสามล้อ ผ่อดอกเอื้อง จวนแอ่วปี๋ใหม่เมือง ตี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์” ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตอาชีพรถสามล้อถีบอันเป็นสัญลักษณ์ที่มีมีเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ให้คงอยู่ต่อไป และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยลดปัญหามลพิษและสร้างเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจ โดยได้รับความร่วมมือกับชุมชนสามล้อโรตารีเชียงใหม่
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของเรือนกล้วยไม้ที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้สกุลเอื้อง และกล้วยไม้ไทย กว่า 100 ชนิด เช่น เอื้องผึ้ง เอื้องคำ เอื้องสายน้ำนม เอื้องเก๊ากิ่ว เอื้องมอนไข่ เอื้องสายเชียงใหม่ เอื้องเข็มแสด เอื้องปอยขุนตาล เอื้องแปรงสีฟัน รวมถึงกล้วยไม้ไทยและดอกไม้ไทยนานาพรรณที่จะบานสะพรั่งสวยงามตลอดทั้งงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศสงกรานต์ล้านนาที่งดงาม พร้อมจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรม “สรงน้ำพระพุทธรูป เสริมบารมี ปี๋ใหม่เมือง” กิจกรรม “ถ่ายภาพม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” กิจกรรม “นั่งสามล้อม ผ่อดอกเอื้อง” กิจกรม “ขี่รถถีบกางจ้อง” และกิจกรรม “จ่วยกั๋นกึ๊ดจ่วยกั๋นแป๋ง” สนุกกับการตัดตุงไส้หมูแล้วนำไปปักบนเจดีย์ทราย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 5311 – 4110 – 5
 
10 เมษายน 2560 , 16:07 น. , อ่าน 164  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย