ตำรวจเชียงใหม่ คุมเข้มมาตรการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมเข้มเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางถนน และการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พันตำรวจเอกสิทธิชัย ทนันไชย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 โดยได้มีการวางแผนในการควบคุมสถานการณ์เป็น 3 ช่วง คือ ช่วงเตรียมการก่อนเทศกาลสงกรานต์ ,ช่วงคุมเข้ม และช่วงหลังเทศกาล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการ ทั้งนี้ ได้มีมาตรการด้านการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม ด้วยการระดมกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลสงกรานต์ จัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้าออกตรวจเข้ม เน้นย่านธุรกิจการค้า แหล่งท่องเที่ยว ที่ประชาชนนิยมไปเป็นจำนวนมาก การเข้มงวดกวดขันการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ฝ่าฝืน ชัดเจน รวมทั้งนำมาตรการ คำสั่ง คสช. และนโยบายของรัฐบาลมาควบคุมสถานการณ์ ส่วนมาตรการด้านการอำนวยสะดวกแก่ประชาชนและความปลอดภัยด้านการจราจร ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สายตรวจ และอาสาสมัครจราจร อำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆ เส้นทางที่คาดว่าจะมีสภาพการจราจรคับคั่ง จุดบริการและชุดเคลื่อนที่เร็ว บริการและแก้ปัญหาต่างๆ แก่ประชาชน รวมถึงมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้น โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รักษากฎหมายจราจร เน้นข้อหาที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้
 
10 เมษายน 2560 , 17:09 น. , อ่าน 182  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด