เชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ยืนยันน้ำสะอาด ไม่กระทบระบบนิเวศ

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพื่อให้การเล่นน้ำในเทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างปลอดภัย ต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน นาย ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวในการแถลงข่าวการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ว่า ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ที่ได้อ้างถึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำคูเมืองเชียงใหม่ ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ว่าทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ได้เข้าดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบๆคูเมือง จำนวน 10 จุด ในวันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งได้ตรวจวิเคราะห์แล้วพบว่ามีจำนวน 8 จุดมีสภาพเสื่อมโทรม และ อีกมีจำนวน 2 จุดที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก ขณะนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันน้ำในคูเมืองมีความสะอาดและสามารถที่จะใช้เล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ นางสาวน้ำเพชร ประกอบศิลป์ อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า จากผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำและระบบนิเวศทางน้ำที่ทำเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง โดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่าการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบริเวณคูเมืองทั้ง 4 แจ่ง ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำแต่อย่างใด นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังมีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะลงเล่นน้ำในบริเวณคูเมือง จึงจัดให้มีการติดตั้งทุ่นลอยและติดตั้งป้ายเตือน เพื่อแสดงสัญลักษณ์ในการบอกเขตแนวน้ำลึกแก่ผู้ลงเล่นน้ำด้วย
 
10 เมษายน 2560 , 17:24 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี