รถไฟเชียงใหม่ เพิ่มขบวนรถรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
    สถานีรถไฟเชียงใหม่ เพิ่มขบวนรถทั้งขาไปและขากลับ รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน นายสมคิด ลีลอย นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้บริการรถไฟเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ สถานีรถไฟเชียงใหม่ ได้เตรียมเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟอีก 1 เที่ยว ในแต่ละเที่ยวการเดินทางได้เพิ่มจำนวนที่นั่งผู้โดยสารของรถไฟโดยเฉลี่ย 1 ถึง 2 โบกี้ ของแต่ละขบวนรถ เนื่องจากเกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวรถจักร ทั้งนี้ ได้เพิ่มขบวนรถจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 12,13 และ 15 เมษายน 2560 และเที่ยวกลับจากเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฯ ในวันที่ 12,15 และ16 เม.ย.2560 ส่วนวันที่ 17 และ 18 เมษายน ได้มีการจองตั๋วการเดินทางเต็มหมดแล้ว ขณะนี้ทางสถานีรถไฟเชียงใหม่ ได้ร้องขอไปยังต้นสังกัดให้พิจารณาเพิ่มขบวนรถให้อีก 1 เที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุด ในช่วงของการเดินทางกลับจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมให้กับทุกสถานีฯในความรับผิดชอบ ทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากขึ้น
 
11 เมษายน 2560 , 15:47 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด