มทบ.33 คุมเข้มมาตรการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ห้วยตึงเฒ่า

  
    มทบ. 33 คุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาเล่นน้ำ ที่ห้วยตึงเฒ่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ที่โครงการห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลตรีเกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ออกตรวจเยี่ยมและกำหนดมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำ รวมถึงตรวจติดตามการซักซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 33 เปิดเผยว่า สำหรับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ มีการจัดระบบการจราจรแบบเดินรถทางเดียว ติดตั้งกล้องวงจรปิด 6 จุด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยทางน้ำโดยจัดยามชายฝั่งในพื้นที่บริเวณโดยรอบ จัดตั้งหอสังเกตการณ์กลางน้ำ จัดเรือยนต์ จำนวน 2 ลำ ทำการลาดตระเวนป้องปรามการเล่นน้ำนอกเขตแนวทุ่น พร้อมเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุจมน้ำได้อย่างทันท่วงที จัดอากาศยานไร้คนขับติดกล้องลาดตระเวนทางอากาศโดยจะส่งข้อมูลมายังกองอำนวยการ จัดเตรียมชุดปฏิบัติการทางน้ำ และอาสาสมัครจากบริกรร้านค้าที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจมน้ำอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ห้วยตึงเฒ่าเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีมาตรการเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
ทั้งนี้ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนโดยร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลให้บริการผู้เดินทาง และนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์บนถนนสายหลัก จำนวน 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ โดยจัดชุดช่าง ชุดเสนารักษ์ และเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นจุดพักรถ บริการตรวจซ่อมรถ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตลอดจนให้คำแนะนำข้อมูลการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางสัญจรในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 
11 เมษายน 2560 , 16:01 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย