นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และคณะเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วในฐานะแขกของรัฐบาล

  
     นายลี เชียน ลุง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ เดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แล้ว โดยมีนายกันตธีร์ ศุภมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและคณะให้การต้อนรับและนำส่งโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และคณะจะเข้าพักและเจรจากับนายกรัฐมนตรีไทยตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในเชียงใหม่ ขณะที่ขณะนี้ที่เชียงใหม่ประดับประดาด้วยธงชาติไทยและธงชาติสิงคโปร์บนถนนสายต่าง ๆ ทั่วเมือง ท่ามกลางการอารักขาอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย สำหรับการมาเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี้ตามคำเชิญของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นการเยือนในลักษณะการเจรจาการทำงาน (Working Visit) และจะหารืออย่างไม่เป็นทางการ โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรม รัฐมนตรีสาธารณสุข และรัฐมนตรีการพัฒนาชุมชน เยาวชนและการกีฬา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางมาพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่ายสามารถระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นที่สนใจและมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ โดยพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตรและคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่ ในเวลาประมาณ 12.00 น. และมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และคณะในเย็นวันนี้ด้วย
 
, อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่