พ่อเมืองเชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมใจประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีดังกล่าว โดยพิธีได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นภายในพระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป สวดมาติกา ประธานในพิธีพร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากนั้น ประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นอันเสร็จพิธี
 
22 สิงหาคม 2560 , 19:22 น. , อ่าน 148  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี