ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้ระบบพร้อมเพย์

  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ส่งเสริมให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้ระบบ พร้อมเพย์ เพิ่มความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการเงิน ล่าสุดมีผู้สมัครเข้าใช้บริการกว่า 30 ล้านหมายเลข นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเปิดใช้ระบบ พร้อมเพย์ อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ เมื่อเดือน ม.ค.2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถโอนเงินได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ แทนการระบุเลขที่บัญชีเงินฝากของผู้รับเงิน เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้ง เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางด้านธุรกรรมทางการเงินให้กับประชาชน โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิรับเงินสวัสดิการจากภาครัฐ จะมีช่องทางการรับเงินช่วยเหลือที่สะดวกขึ้น รวมถึงการรับจ่ายเงินกับหน่วยงานภาครัฐจะมีช่องทางที่รวดเร็ว ที่สำคัญคือจะมีฐานข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลนโยบายปัจจุบัน เพื่อนำไปพัฒนานโยบายสวัสดิการสังคมในอนาคตได้ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการ และ SMEs โดยเฉพาะการขายสินค้าทางออนไลน์ ที่สามารถรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ลดค่าใช้จ่าย และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าอีกด้วย ล่าสุดมีผู้สมัครเข้าใช้บริการพร้อมเพย์แล้วจำนวน 32.3 ล้านหมายเลข ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทย มีกำหนดการสัญจรมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่งานประชาสัมพันธ์โครงการ National e-Payment ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 5027 และ 0 2283 6548
 
23 สิงหาคม 2560 , 09:39 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด