คณะแพทยศาสตร์ มช. ระดมเงินบริจาคสมทบทุนร่วมสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

  
    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก สร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย เน้นรองรับผู้ป่วยในเขตภาคเหนือ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดภาคเหนือ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการซับซ้อน มีภาวะวิกฤติ และคุกคามต่อชีวิต โดยสถิติมีผู้ป่วยระดับประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งครอบคลุมถึงโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ที่นอนในโรงพยาบาลมากถึง ร้อยละ 52.13 ซึ่งปัญหาที่ทำให้ผู้ป่วยในระยะท้ายไม่สามารถกลับไปทำการดูแลรักษาต่อที่บ้านได้ คือ การขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม และเตียงนอน เป็นต้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้สร้างธนาคารอุปกรณ์การแพทย์ให้ผู้ป่วยยืมไปใช้ที่บ้าน เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยและญาติผู้ให้การดูแลผู้ป่วย อีกทั้งได้เตรียมสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย รองรับผู้ป่วยในเขตภาคเหนือ เพื่อหนุนนโยบายระดับชาติให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิตที่ดี และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ตลอดจนฝึกอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยประคับประคองอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงระยะท้ายของชีวิตด้วย สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อการจัดสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย สามารถร่วมบริจาคได้ทางธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ-เชียงใหม่ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เลขที่บัญชี 471-2-33333-8 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 405-9-78590-2 โดยใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 8400 หรือ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5672
 
24 สิงหาคม 2560 , 15:24 น. , อ่าน 139  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี