จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง ติดตาม เฝ้าระวัง เตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด เตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม นี้ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ฮาโตะ” จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 25 – 28 สิงหาคมนี้ ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ราบต่ำ ริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัย ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ทั้งนี้ ขอให้มีการบูรณาด้านการดำเนินการและประสานงานในกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
25 สิงหาคม 2560 , 09:43 น. , อ่าน 151  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด