สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง แนะใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด

  
    สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วกว่า 4 พันราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ขณะที่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แนะใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูล งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน มกราคม – 12 สิงหาคม 2560 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่จำนวน4,541 ราย อัตราป่วย 283.33 ต่อแสนประชากร ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ซึ่งจะพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. และ ส.ค.-ต.ค. ของทุกปี และลดลงในช่วงฤดูร้อน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับได้แก่ คือ อำเภอสันทราย อำเภอเมือง และอำเภอดอยสะเก็ด ตามลำดับ ส่วนการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในปี 2560 ส่วนใหญ่พบในโรงเรียน ค่ายทหาร ชุมชน จากผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B สำหรับสายพันธุ์ A H3N2 ที่ระบาดในฮ่องกงและสายพันธุ์ H1N1 ที่ระบาดแถวชายแดนสหภาพเมียนมาร์ เป็นสายพันธุ์ที่มีอยู่ในวัคซีน และพบได้ในประเทศไทยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค จึงขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ได้แก่ 1.ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ หรือ จาม และสวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อเป็นไข้หวัด 2.หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ 3.หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน และ4.หยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด เมื่อรู้สึกว่าตัวเองป่วย แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 7 วันนับจากวันเริ่มป่วยหรือหลังจากหายเป็นปกติแล้วอย่างน้อย 1 วัน นอกจากนี้ควรพักผ่อนให้มาก รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดื่มน้ำสะอาด และเมื่อมีไข้ขึ้นสูง หรือไข้ไม่ลดลงหลังรับประทานยาลดไข้ภายใน 1-2 วัน ควรรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
 
25 สิงหาคม 2560 , 14:12 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด