จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเตรียมการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งพระเมรุมาศจำลองต่อไป
ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการปลูกดอกดาวเรือง และดอกปอเทืองในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และบริเวณพื้นที่เลียบถนนคันคลองชลประทาน ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทางเข้าสู่สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ส่วนราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บานสะพรั่ง พร้อมกันทั้งจังหวัดในช่วงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคาดว่า ดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง (ดอกปอเทือง) จะออกดอกบานสะพรั่ง สวยงามเต็มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 
26 สิงหาคม 2560 , 11:12 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย