สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Thailand in Your Mind”

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากฝีมือชาวต่างชาติที่ชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in You Mind” และที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Thailand in your mind” เป็นการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เป็นผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และผลงานภาพถ่ายที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกวด จำนวน 50 ภาพ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปี 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่นานาประเทศ ภายใต้แนวคิดและกรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com มีกลุ่มเป้าหมายที่ส่งภาพเข้าประกวด คือ อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ ที่ทำงานในสถาบันการศึกษา และชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย และได้มีการประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” จากฝีมือชาวต่างประเทศที่มีความประทับใจประเทศไทย สื่อความรู้สึกผ่านภาพถ่ายได้ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น. โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 และสามารถติดตามชมภาพแกลลอรี่ภาพถ่ายออนไลน์ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ www.thailandinyourmind.com
 
26 สิงหาคม 2560 , 18:09 น. , อ่าน 136  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย