นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย “Thailand in your mind”

  
    นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจร่วมชมผลงานภาพถ่ายจากฝีมือของชาวต่างชาติ ที่ชนะเลิศและผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” ภาพถ่ายสื่อความรู้สึกตามแนวคิด “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพถ่าย “Thailand in your mind” เป็นการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายจากชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย ภายใต้กรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่ชนะเลิศและผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์“Thailand in your mind” ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าร่วมชมภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละภาพสื่อถึงความรู้สึกของชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ในมุมมองต่าง ๆ ภายใต้กรอบแนวความคิด “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปี 2560 ของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่นานาประเทศ ภายใต้แนวคิดและกรอบเนื้อหา “ประเทศไทย : มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์ www.thailandinyourmind.com โดยหลักเกณฑ์ของผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ คือ ชาวต่างประเทศที่ศึกษา ทำงาน และพำนักในประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศผลการประกวดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายผ่านสื่อออนไลน์ “Thailand in your mind” จากฝีมือชาวต่างประเทศได้ ที่ลานกิจกรรม ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 -21.00 น. โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2560 และสามารถติดตามชมภาพแกลลอรี่ภาพถ่ายออนไลน์ ที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดได้ที่ www.thailandinyourmind.com
 
27 สิงหาคม 2560 , 14:18 น. , อ่าน 147  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย