จังหวัดเชียงใหม่ดีเดย์ 1 กันยายน 2560 ใช้กล้อง CCTV ตรวจจับ ปรับผู้ขับขี่ ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร นำร่องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    จังหวัดเชียงใหม่ดีเดย์ 1 กันยายน 2560 ใช้กล้อง CCTV ตรวจจับ ปรับผู้ขับขี่ ฝ่าฝืนกฎหมายจราจร นำร่องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หวังลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สร้างระเบียบวินัยอย่างจริงจัง
นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวโครงการตรวจปรับผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดำเนินการแก้ไขและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่มีสาเหตุมาจากการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 80 ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด จึงได้นำเทคโนโลยีกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้ามาบังคับใช้กฎหมาย ป้องปรามและสร้างระเบียบวินัยให้ประชาชน
ด้าน พ.ต.ท.ศุภชัย จันทรา สารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการตรวจปรับผู้กระทำผิดที่ไม่สวมหมวกนิรภัย โดยจะประสานกับเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อขอภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยจะส่งภาพและเอกสารแจ้งค่าปรับไปยังที่อยู่ของผู้กระทำผิดกฎหมาย เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจปรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้เป็นต้นไป จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีสาเหตุมาจากขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมากที่สุด โดยในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 536 ราย เป็นรถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุ 16,187 คัน ผู้บาดเจ็บจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 13,452 ราย และเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย 106 ราย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น กล้อง CCTV Speed Camera , Red Light Camera เริ่มตรวจปรับตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป โดยจะเริ่มนำร่อง ระยะที่ 1ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และอำเภอที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งอยู่แล้ว 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอแม่อาย อำเภอหางดง ไชยปราการ แม่ริม ฝาง เชียงดาว ดอยสะเก็ด แม่ออน สันทราย และอำเภอสันกำแพง ในระยะที่ 2 จะดำเนินการในอำเภอที่เหลือให้ครบ โดยคาดว่าจะดำเนินการระยะที่ 2 เสร็จสิ้นในเดือนธันวาคมนี้
 
27 สิงหาคม 2560 , 15:57 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย