ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอยู่ ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไข นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 5 อำเภอ คือ อำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง และมักจะพบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อผ่านเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ โดยยาเสพติดที่ถูกลักลอบลำเลียงเข้ามามากที่สุด คือ ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่น ส่วนยาไอซ์เริ่มมีการลักลอบลำเลียงเข้ามาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพิ่มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีการสร้างความตระหนักรู้กับกลุ่มเสี่ยง เด็ก และเยาวชน ให้ความสำคัญกับการคัดกรองในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง นำผู้ติดยาเสพติดในระดับชุมชนมาทำการบำบัดรักษา และเข้าสู่กระบวนการระบบฟื้นฟู เพื่อไม่ให้หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ทางภาครัฐ หาวิธีการที่จะลดความต้องการของยาเสพติดให้น้อยลงมากที่สุด เพราะผู้ค้ายาเสพติดพร้อมที่จะผลิตออกมาตามความต้องการของผู้เสพ แม้จะมีการจับกุมและปราบปรามอยู่อย่างต่อเนื่องก็ตาม สำหรับ สถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีอยู่ แต่ทุกหน่วยงานได้มีการบูรณาการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในการเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวทางสร้างชุมชนเข้มแข็งของกระทรวงมหาดไทย 9 ขั้นตอน ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม สกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติดในทุกรูปแบบ และให้โอกาสผู้เสพได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือเพื่อให้โอกาสในการกลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป
 
5 กันยายน 2560 , 10:07 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด