เชียงใหม่ คุมเข้มสถานบริการ ปี 2560 สั่งปิดแล้วเกือบ 40 แห่ง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ขานรับนโยบายการจัดระเบียบสังคมของรัฐบาล เดินหน้ามาตรการคุมเข้มสถานบริการทุกพื้นที่ พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังออกตรวจสถานบริการอย่างเข้มงวด นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายการจัดระเบียบสังคม โดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดระบบควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด โดยให้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกันพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา เนื่องจากปัจจุบันสถานบริการหลายแห่งยังตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญแก่ราษฎรที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ นอกจากนั้น ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด และปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา จึงให้มีการเข้าไปควบคุม กำกับ ดูแลสถานบริการ และแหล่งสถานบันเทิงต่างๆ ให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ด้านการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจตราสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ซึ่งพบสถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม 6 ประการ และได้ดำเนินการสั่งปิดสถานบริการที่กระทำผิดไปแล้ว เกือบ 40 แห่ง และยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบอีกหลายแห่ง ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ำเตือนผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกฎหมายอย่างถูกต้อง หากพบว่ากระทำผิดจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและถูกสั่งปิดให้บริการทันที
 
5 กันยายน 2560 , 17:58 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี