กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว

  
    รองนายกรัฐมนตรี เผยพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานในทุกด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เปิดโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว โดยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคเหนือ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 500 คนร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น ด้านพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการงานท่องเที่ยวทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยสมดุลยั่งยืน และได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว รวมถึงเป็นกลไกสร้างรายได้หลักที่สำคัญของประเทศ โดยในปี 2561 รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ ภายใต้แคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างให้เกิดความเชื่อมั่น และความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว ส่งผลในเชิงบวกต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศต่อไป
 
5 กันยายน 2560 , 20:18 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด