สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับฝึกอบรม “เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ร่วมสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เตรียมจัดฝึกอบรม ในหัวข้อ “เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 30 กันยายน 2560 โดยจะฝึกอบรมเฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
การฝึกอบรม“เรียนรู้ภูมิปัญญาช่างลงรักปิดทองและเครื่องเขิน” จัดขึ้นเพื่อ เป็นการเผยแพร่และส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญาศิลปะการลงรักปิดทองและเครื่องเขินของชาวล้านนา ซึ่งจะมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับ การเรียนรู้และรู้จักวิวัฒนาการของศิลปะการลงรักปิดทองและเครื่องเขินที่เข้าสู่ล้านนา รวมถึงรูปแบบสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตที่ทำมากจากเครื่องลงรักปิดทองและเครื่องเขิน, ภูมิปัญญาการใช้หาง (ชาด) สร้างงานศิลปกรรมล้านนา, เทคนิคการใช้พู่กันเขียนลายหาง(ชาด), เรียนรู้การเขียนลายรูปแบบต่างๆ ในแบบภูมิปัญญาล้านนา, การพัฒนาและต่อยอดความคิดจากภูมิปัญญาด้านงานลงรักปิดทองและเครื่องเขิน, การพัฒนาและต่อยอดทางความคิดจากภูมิปัญญาด้านรูปแบบลวดลายดั่งเดิมและการขูดเขียนลายเครื่องเขิน, การพัฒนาและต่อยอดทางความคิดจากภูมิปัญญาการทำเครื่องเขินในเชิงธุรกิจ จากวิทยาผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 -5392 - 0000 หรือกรอกใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdXHuGk5n3aLJYjl0…/viewform
 
7 กันยายน 2560 , 20:30 น. , อ่าน 189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย