มช. เตรียมนำ “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” ปี 2560

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาชั้นปีทีที่ 1 สืบสานประเพณีอันดีงาม “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” ปีการศึกษา 2560 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีอันดีงาม จัดกิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย’60 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี”รวมพลังลูกช้างเชือกใหม่ เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ รวมระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร เพื่อสืบสานตำนานการเดินขึ้นดอยของชาวเชียงใหม่ และกิจกรรมรับน้องที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มายาวนาน กิจกรรมลูกช้างขึ้นดอยนี้ ถือเป็นประเพณีอันดีงาม ที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และเป็นประเพณีที่สร้างความประทับใจให้แก่น้องใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความเป็นสิริมงคล ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่นักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ อีกด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวัน เสาร์ ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00-13.00 น. โดยการเดินด้วยเท้า เริ่มต้นจากศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจนถึงวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชน ที่จะเดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุดอยสุเทพ ขอความร่วมมือท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในวันและเวลาดังกล่าว และขอความร่วมมือ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมดังกล่าวด้วย
 
8 กันยายน 2560 , 19:20 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี