มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2560

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประเพณี “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” สืบสานประเพณีนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 25,000 คน ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560 “ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
สำหรับบรรยากาศการเตียวขึ้นดอยของนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความอบอุ่น คึกคัก ซึ่งรูปแบบขบวนนำโดย ขบวนของผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ร่วมกันอัญเชิญเครื่องสักการะพระธาตุ และต่อด้วยขบวนของนักศึกษาแต่ละคณะ ซึ่งผู้ร่วมขบวนพร้อมใจสวมใส่ชุดพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงใหม่ ทั้งนี้ ขบวนจะเริ่มเดินออกจากประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ให้ผู้เข้าร่วมขบวนทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นออกสู่ถนนห้วยแก้ว เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ด้านการดูแลความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดูแลการจราจรและรักษาความปลอดภัย และมีจุดสวัสดิการและจุดพยาบาลจำนวน 13 จุด โดยทุกจุดจะมีทีมแพทย์ พยาบาล และนักศึกษาอาสาสมัครปฐมพยาบาลที่ผ่านการอบรมคอยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัย รวมทั้งจัดรถพยาบาลเตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ประเพณีรับน้องขึ้นดอยเป็นการรับน้องที่เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 โดยมิได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นการรวมพลังนักศึกษาที่พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ให้สมกับที่ประชาชนล้านนาได้อุทิศตนเพื่อเรียกร้องให้เกิดการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภูมิภาค ถือได้ว่าเป็นการก้าวเดินตามรอยทางของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ได้ถากถางสร้างไว้ ด้วยจิตสำนึกและปณิธานอันดีเพื่อปวงชน
 
9 กันยายน 2560 , 13:31 น. , อ่าน 153  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย