กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติ สานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบพิตร
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 3 เพื่อเทิดพระเกียรติ และสานต่อพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งน้อมนำหลักการทรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการบูรณาการการทำงานภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินการร่วมกัน
ภายในงาน Unseen Lanna เบิกฟ้าใต้ร่มพระบารมี ในครั้งนี้ จะมีกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระองค์, นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” จำนวน 12 หมู่บ้าน, การจัดแสดงผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์เด่นจังหวัด The Diary of Lanna OTOP, การจัดแสดงและจำหน่าย Unseen OTOP, OTOP ชวนชิม, โซน Creative Transformation Industry, และโซนหอการค้าแฟร์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง กิจกรรมการแสดงอื่น ๆ และร่วม ช้อป ชิม ชิลล์ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมงาน เลือกซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ จากผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 24 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
 
9 กันยายน 2560 , 15:43 น. , อ่าน 155  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย