ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดโครงการประกวดภาพวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ “หมอเจ้าฟ้า” ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดภาพวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ “หมอเจ้าฟ้า” น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชยวิกรม บรมราชชนก
ชมรมสรรค์ศิลป์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกันจัดประกวดภาพวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ “หมอเจ้าฟ้า” ที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า โรงพยาบาลแมคคอร์มิค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะของพระองค์ และปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักในด้านศิลปะ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบรางวัลการแข่งขันการวาดภาพตามรอยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ “หมอเจ้าฟ้า” ในหัวข้อ “พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า” ซึ่งมีการแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพสีชอล์คระดับประถมศึกษา การแข่งขันวาดภาพสีโปสเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และการแข่งขันวาดภาพสีน้ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป
สำหรับผลการแข่งขันประกวดวาดภาพสีชอล์คระดับประถมศึกษา รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายกชธัญ ยกสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3000 บาท ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชาย ทิชานนท์ หงส์ประเสริฐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จากผลงานชื่อ “ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวสยาม” ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 3000 บาท ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพสีน้ำ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ นายโภคิน ทองพูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากผลงานชื่อ “เจ้าฟ้าผู้เป็นความหวังของปวงประชา” ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมทุนการศึกษา 5000 บาท
 
10 กันยายน 2560 , 19:25 น. , อ่าน 177  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย