หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

  
    หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์กว่า 100,000 ดอก ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของเชียงใหม่ 18 หน่วยงาน และจิตอาสาที่ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จำนวนทั้งสิ้น 115,949 ดอก เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีพระราชพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รณรงค์ให้จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยตั้งเป้าหมาย 1 ล้านดอก 1 ล้านดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวง ของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ แล้วเสร็จ จำนวน 1,698,019 ดอก อย่างไรก็ตาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ ซึ่งสามารถร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ไปจนกว่าจะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์ให้ส่วนราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัทห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ปลูกดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บานสะพรั่ง พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในช่วงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คาดว่า ดอกดาวเรือง และดอกไม้สีเหลือง จะออกดอกบานสะพรั่ง สวยงามเต็มพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
 
11 กันยายน 2560 , 19:31 น. , อ่าน 187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย