ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ซึ่งเป็นชนิดใหม่ของโลก

  
    ทีมวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ชนิดใหม่ของโลก เตรียมขยายผลต่อยอดให้เกิดรายได้ต่อประเทศต่อไป นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย กับการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ ชนิดใหม่ของโลก โดยทีมวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ศ.ดร.สายสมร ลำยอง/ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช และ ดร.จตุรงค์ คำหล้า จากห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมวิจัยเริ่มศึกษาความหลากหลายของเห็ดราขนาดใหญ่มาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยเน้นเห็ดป่าธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศ และค้นพบเห็ดชนิดใหม่ของโลกมาแล้วกว่า 60 ชนิด ซึ่งครั้งนี้ ทีมวิจัยได้ค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็ดทรัฟเฟิลที่ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค้นพบได้ มีทั้งหมด 3 ชนิด มีสองชนิดที่เป็นชนิดใหม่ของโลก คือ ‘เห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์’ ที่ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีความหมายว่า กลิ่นหอมของเทพ และอีกชนิดหนึ่งคือ เห็ดทรัฟเฟิลล้านนา ส่วนเห็ดทรัฟเฟิลขาวอิตาเลียนไม่ใช่เห็ดทรัฟเฟิลชนิดใหม่ของโลกแต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลชนิดที่แพงที่สุดในโลก ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 160,000 บาท ซึ่งปกติเห็ดชนิดนี้ มักพบได้ตามประเทศเขตหนาว หรือเขตอบอุ่นเท่านั้นไม่เคยพบในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมาก่อน จึงถือว่าเป็นครั้งแรกที่พบในเส้นละติจูดที่ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับรายงานการค้นพบเห็ดทรัฟเฟิลทั่วโลก เห็ดทรัฟเฟิล มีความพิเศษและความแตกต่าง จากเห็ดราที่เรารับประทานทั่วไป คือเห็ดทรัฟเฟิล จะเจริญเติบโตอยู่ใต้ดิน ตามรากไม้บางชนิดเท่านั้น ลักษณะพิเศษอีกอย่างของเห็ดทรัฟเฟิล คือมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว จึงทำให้เห็ดทรัฟเฟิล ถูกนำมาตกแต่ง และเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ในเมนูอาหาร นิยมรับประทานกันในประเทศแถบยุโรป อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยจะได้ทำการเก็บดินบริเวณรอบต้นกำลังเสือโคร่ง ซึ่งเป็นบริเวณที่ทีมวิจัยพบเห็ดทรัพเฟิลมาวิเคราะห์ และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเพาะเห็ดให้เป็นไปในลักษณะฟาร์ม เพื่อพลิกโฉมวงการเกษตรกรรมไทย ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประเทศต่อไป
 
12 กันยายน 2560 , 09:12 น. , อ่าน 229  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด