รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง

  
    รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง พร้อมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 10 ตุลาคม นี้ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งโครงเหล็กพระเมรุมาศจำลอง บริเวณลานด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งติดตามความพร้อมในด้านสถานที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ ทีมสถาปนิกและเจ้าหน้าที่เริ่มลงมือประกอบชิ้นส่วนพระเมรุมาศจำลองแล้ว เพื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทั่วประเทศ ด้านนายสมหวัง บุญระยอง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขณะนี้ได้ก่อสร้างฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มทยอยติดตั้งโครงสร้างเหล็กพื้นฐาน จากนั้นจะเริ่มตกแต่งประติมากรรมต่างๆ ให้มีความสวยงามตามแบบที่ทางคณะกรรมการกำหนดไว้ โดยจะต้องให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม2560 นี้ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จะได้มีการติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองอย่างต่อเนื่องทุก 2 วัน เพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์ สวยงาม และสมพระเกียรติที่สุด ซึ่งพระเมรุมาศจำลองมีรูปแบบเหมือนกันทั่วประเทศ โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบที่เรียกว่า ‘จตุรมุข’ และมอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการพร้อมจัดส่งมาให้แต่ละจังหวัดจัดประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เน้นสีขาวเหลืองด้วยเรซิ่น พร้อมดอกไม้สีเหลืองประดับเป็นสวนหย่อม 4 จุด
 
13 กันยายน 2560 , 10:14 น. , อ่าน 200  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด