จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้สมัครจิตอาสาฯทั้งจังหวัดรวมกว่า 20,000 คนแล้ว

  
    จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กว่า 20,000 คนแล้ว พร้อมเตรียมวางแผนชี้แจงการปฏิบัติงานของจิตอาสาฯทุกฝ่ายหลังสิ้นเดือนกันยายนนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว จำนวน 24,699 คน ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถสมัครเป็นจิตอาสาฯได้ทุกคนโดยไม่แบ่งว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มงาน ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ , งานประชาสัมพันธ์ , งานโยธา , งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน , งานบริการประชาชน , งานแพทย์ , งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยผู้ที่สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสมัครใจ จึงขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาฯ ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมที่จะชี้แจงประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ ซึ่งจะดำเนินการชี้แจงหลังวันที่ 30 กันยายน โดยสำนักพระราชวังได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่ง เดินทางไปรับสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาจัดพิธีมอบของพระราชทานแก่ประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในแต่ละจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยก่อนที่จะปฏิบัติงาน จิตอาสาเฉพาะกิจทุกคน จะต้องมีการซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อจะได้ทราบถึงหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ
 
13 กันยายน 2560 , 17:59 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด