จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง ติดตาม เฝ้าระวัง เตรียมรับมืออุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด หลังกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนเรื่องพายุ ทกซูรี ซึ่งภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่ 15-16 กันยายน นี้
นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆในพื้นที่ หลังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ทกซูรี” ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 15-16 กันยายน 2560 ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ราบต่ำ ริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัย ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม พร้อมกำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
 
14 กันยายน 2560 , 10:13 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด