ทุกภาคส่วนระดมความร่วมมือ แก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม

  
    จังหวัดเชียงใหม่ บริหารจัดการน้ำแม่ข่าแบบบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน เร่งดำเนินโครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่า หวังเพิ่มน้ำต้นทุนแก้ปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ โครงการก่อสร้าง 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็ก โครงการผันน้ำจากลำน้ำแม่สาผ่านลำเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่า เพื่อเป็นน้ำต้นทุนแก้ไขปัญหาน้ำเสียของคลองแม่ข่า โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการงานร่วมกัน ทั้งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดในการดำเนินการ, โครงการก่อสร้างที่ 1 สำนักงานชลประทานที่ 1 ,องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งครั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ น้ำแม่ข่าช่วงต้นน้ำ อยู่ในพื้นที่เขต ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ก่อน เนื่องจากพื้นที่บางจุด ถูกบุกรุก ลำน้ำแคบ หรือตื้นเขิน ซึ่งขณะนี้ ได้มีการขุดลอกทำความสะอาด และผสมผสานเทคนิคในการก่อสร้างเพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ทำการศึกษา และออกแบบให้ หากโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริมที่รับน้ำได้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง น้ำดีที่อยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ด้านเหนือ สามารถเข้ามาในเขตเมืองเพื่อไล่น้ำเสีย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการนำน้ำเข้ามาในเขตเมือง คาดว่าน่าจะช่วยให้สภาพน้ำในคลองแม่ข่าในพื้นที่ตอนกลาง และตอนปลายมีสภาพน้ำที่เน่าเสียน้อยลง
 
14 กันยายน 2560 , 10:15 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด