จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงานถวายทานสะเปาคำและสลากภัตร

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงานถวายทานสะเปาคำและสลากภัตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ เตรียมจัดพิธีถวายทานสะเปาคำ และสลากภัตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำไปเป็นพระราชพาหนะข้ามมหานที ศรีทันดร สู่สรวงสวรรค์ ซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวล้านนาปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล โดย สะเปาคำ หรือ สำเภาทอง จะบรรทุกเครื่องอุปโภค บริโภค และ เครื่องสักการะชั้นสูง ได้แก่ หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ต้นดอก ต้นพลู และ ต้นเมี่ยง เป็นต้น สำหรับ พิธีดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานจะมีการจัดพิธีสงฆ์ และมหรสพ ทั้งนี้ หากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานในพิธีสงฆ์ รวมถึงต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งโรงทาน ไว้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมพิธีในวันดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียด และแจ้งความจำนงได้ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 0-5322-4802
 
14 กันยายน 2560 , 12:04 น. , อ่าน 176  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด