หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกบริการรับ-ส่ง ประชาชนที่จะร่วมงานถวายดอกไม้จันทน์

  
    หลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยได้กำหนดจุดจอดรถให้บริการประชาชนในการเดินทาง สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนตัวมา ไว้ 3 จุด ได้แก่ 1.บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่จัดงานฤดูหนาว ซึ่งตรงจุดนี้ประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ได้ด้วยตนเอง 2.สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จุดนี้ จะมีรถราง และรถสี่ล้อแดง บริการรับ-ส่ง จำนวน 50 คัน และ3.โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ มีรถสี่ล้อแดงบริการรับ-ส่ง จำนวน 50 คัน นอกจากนี้ในตัวเมืองจะมีจุดจอดรถ และมีรถบริการรับ-ส่ง ประชาชนอีก 3 จุด ได้แก่ บริเวณลานจอดรถนอกอาคารห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่,บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าแอร์พอร์ตเชียงใหม่ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งทั้ง 3 จุดนี้ จะมีรถสี่ล้อแดงบริการรับ-ส่ง ประชาชนเช่นกัน โดยทุกจุดบริการให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนฟรี และเริ่มให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าประชาชนจะหมด ส่วนทางด้านเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดรถเมล์บริการรับ-ส่ง ให้กับประชาชน เช่นกัน ณ ที่ทำการแขวงทั้งหมด 4 แขวง ได้แก่ แขวงกาวิละ แขวงศรีวิชัย แขวงนครพิงค์ และแขวงเม็งราย สำหรับในส่วนของอำเภอเมือง ได้จัดจุดจอดรถไว้แต่ละตำบล และมีรถบริการรับ-ส่งด้วย ทั้งนี้ คาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาด้านการจราจร สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เป็นอย่างดี
 
17 กันยายน 2560 , 10:28 น. , อ่าน 191  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด