โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Nakornping Run For Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” ครั้งที่ 1

  
    ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล Nakornping Run 4 Heart “ วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart "วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ" มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะผู้มีสุขภาพดีปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้เห็นว่าการปฎิบัติตัวอย่างไรทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถต้านทานโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคอ้วนได้ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 3,500 คน ด้านนายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลนครพิงค์ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ปัจจุบันเปิดให้บริการด้วยวิธีการผ่าตัดลิ้นหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและรักษาด้วยยา ซึ่งโรคหัวใจเป็นโรคที่รุนแรงซับซ้อน มีอัตราการเสียชีวิตสูง สาเหตุมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม วิธีการป้องกันควบคุมโรคหัวใจคือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งการเดิน หรือ วิ่งออกกำลังกาย เป็นวิธีที่สามารถทำได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลาและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย สำหรับ กิจกรรมเดิน – วิ่งการกุศล Nakornping Run 4 Heart “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 นี้ ได้แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ มินิมาราธอน เดินเพื่อสุขภาพ และVIP บริจาคด้วยใจ สร้างกุศลไปด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ชนะจะได้รับรางวัล Overall อันดับ 1 – 3 ชาย/หญิง ถ้วยเกียรติยศ และเงินรางวัล 2,000 ,1,500 และ1,000 บาท ตามลำดับ
 
17 กันยายน 2560 , 11:36 น. , อ่าน 215  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด