จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเฝ้าระวัง เตรียมรับมือฝนตกหนัก

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งการนายอำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้ถึงวันที่ 18 กันยายน 2560 นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุด สั่งการให้นายอำเภอทุกแห่ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ติดตามสภาวะอากาศ สถานการณ์น้ำและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่ จากข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ “ทกซูรี” ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเหนือ รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะได้รับจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงระยะนี้ -18 กันยายน 2560 ซึ่งจะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะที่ราบต่ำ ริมน้ำ ที่ลาดเชิงเขา รวมถึงพื้นที่เสี่ยงภัย ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม พร้อมกำชับหน่วยงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตาม ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ พร้อมประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานชลประทาน มูลนิธิ และอาสาสมัคร เตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติงานอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้นำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ พื้นที่รองรับน้ำ เก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ การผันน้ำ และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เสี่ยงที่มีสถานการณ์ซ้ำซาก พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ รวมถึงการบูรณาการด้านการดำเนินการและประสานงานในกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบได้อย่างเป็นระบบครบวงจร
 
17 กันยายน 2560 , 16:32 น. , อ่าน 194  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด