จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอประกอบพิธีอธิษฐานจิต ก่อนนำส่งมอบดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด นำไปมอบให้ที่กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศต่อไป ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอำเภอ และผู้แทนทั้ง 25 อำเภอ ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด โดยนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอมาประกอบพิธีอธิษฐานจิต โดยนำดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกทองกวาว วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมในพิธี ร่วมตั้งอธิษฐานจิตเป็นเวลา 89 วินาที ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับมอบหมายจะได้นำดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด จังหวัดละ 1 ช่อ ส่งให้กระทรวงมหาดไทย รวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรต่อไป สำหรับดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอ ภายหลังเสร็จพิธีฯ จะได้มอบให้อำเภอนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็นช่อสำหรับประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป
 
18 กันยายน 2560 , 12:07 น. , อ่าน 157  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด