เชียงใหม่ เตรียมพร้อมต้อนรับทัพนักกีฬา จาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ในแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ เผยที่ประชุมลงมติให้ “น้องทองกวาว” เป็นสัญลักษณ์นําโชคประจำการแข่งขันครั้งนี้ ที่ ห้องประชุมกลาง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 แม่ระมิงค์เกมส์ ที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกนักกีฬา ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 15 จังหวัด ให้เป็นตัวแทน นักกีฬา ภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ในวันที่ 19 - 29 มีนาคม 2561 โดยการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 45 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นประเภทกีฬาบังคับ 2 ชนิดกีฬา กีฬาสากล 44 ชนิดกีฬา และกีฬาอนุรักษ์ 1 ชนิดกีฬา ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายภารกิจในแต่ละด้านให้แก่คณะกรรมการจัดงาน และได้มีการติดตามผลการการดำเนินงานอยู่เป็นระยะๆ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนดตารางการแข่งขัน สถานที่ดำเนินการแข่งขัน และจัดสรรงบประมาณ จัดส่งให้สำนักเลขาธิการภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จทันการจัดการแข่งขัน ที่จะมีขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญ ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดสัญลักษณ์การแข่งขัน ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท การประกวดสัญลักษณ์นำโชค หรือ มาสคอต ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยคำขวัญ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคำขวัญประจำการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 34 ได้แก่ “แม่ระมิงค์ช่วยสร้างสรรค์ ร่วมแข่งขันด้วยใจนักกีฬา” ด้านสัญลักษณ์การแข่งขัน เป็นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตั้งอยู่กึ่งกลางพระบรมธาตุดอยสุเทพ มีสายน้ำที่มีลวดลายคลื่นเป็นเลข 34 ไทย เป็นฐาน มีตราสัญลักษณ์กีฬาแห่งชาติอยู่ตรงกลางและล้อมรอบไปด้วยดวงดาวทั้ง 15 ดวง ซึ่งหมายถึงตัวแทนนักกีฬาจากทั้ง 15 จังหวัดภาคเหนือ และสัญลักษณ์นําโชค ได้แก่ น้องทองกวาว หรือ มาสคอต รูปดอกทองกวาว เป็นสัญลักษณ์ประจำ การแข่งขันครั้งนี้
 
18 กันยายน 2560 , 20:00 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี