เชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยว จากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง “3 บุรี 1 นคร”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 “3 บุรี 1 นคร” เพิ่มช่องทางการเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดมหกรรมสินค้าและท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นำทัพผู้ประกอบการจาก 3 บุรี 1 นคร อันได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม จัดงานมหกรรมสินค้าเพื่อแสดงศักยภาพของการเป็นเมืองท่องเที่ยว พร้อมนำเสนอสินค้าเด่นให้ปรากฏสู่สายตาทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยเฉพาะ SMEs ที่จะได้มีโอกาสเดินทางไปประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งผู้ประกอบการจะนำสินค้าท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีวัตถุดิบสำคัญเฉพาะพื้นที่นั้นๆ มีศิลปวัฒนธรรม มีวิวัฒนาการ มีเรื่องราวของชุมชน พัฒนาให้เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง การจัดงานดังกล่าว มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ราย อาทิผู้ประกอบการสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม รวมถึงผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดจะร่วมเดินทางเป็นคาราวานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการทั่วทุกภูมิภาคของไทยจำนวน 5 ครั้ง 5 ภูมิภาคตลอดเดือนกันยายน 2560 นี้ ทั้งนี้ งานมหกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นครั้งสุดท้ายที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถเที่ยวชม เลือกซื้อสินค้าและการ ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้ ที่ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
18 กันยายน 2560 , 20:03 น. , อ่าน 145  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี