จิตอาสาเชียงใหม่ ยังคงหลั่งไหลเข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์อย่างต่อเนื่อง คาดยอดสูงถึง 2 ล้านดอก

  
    หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าส่งมอบดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ กว่า 225,000 ดอก ให้จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ บริเวณโถงชั้น 1 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบดอกดารารัตน์ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 หน่วยงาน รวมกว่า 225,000 ดอก เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งเป้าหมายผลิตดอกไม้จันทน์ไว้ 1 ล้านดอก เพื่อให้เป็นตัวแทน 1 ล้านดวงใจ น้อมถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ สามารถประดิษฐ์และจัดส่งดอกไม้จันทน์ในรูปแบบดอกดารารัตน์ไปแล้วเกือบ 2 ล้านดอก ถือเป็นแสดงพลังความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจกันปลูกดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีสีคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บานสะพรั่งพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ด้วย
 
19 กันยายน 2560 , 18:06 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี