จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน 2560 เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งฝนหลวง
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” ขึ้นมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ราษฎร และเผยแพร่พระเกียรติคุณ ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ที่สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเป็นกรรมวิธีการเหนี่ยวนำน้ำจากฟ้า ใช้เครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้า โดยดูจากความชื้นของเมฆและสภาพทิศทางลมประกอบกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนคือ ความร้อนชื้นปะทะความเย็น และมีแกนกลั่นตัวที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่เหมาะสม เมื่อมวลอากาศร้อนชื้นที่ระดับผิวพื้นขึ้นสู่อากาศเบื้องบน อุณหภูมิของมวลอากาศจะลดต่ำลงจนถึงความสูงที่ระดับหนึ่ง หากอุณหภูมิที่ลดต่ำลงนั้นมากพอก็จะทำให้ไอน้ำในมวลอากาศอิ่มตัว จะเกิดขบวนการกลั่นตัวเองของไอน้ำในมวลอากาศขึ้นบนแกนกลั่นตัว เกิดเป็นฝนตกลงมา
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ที่บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้าราชการ พนักงานของรัฐ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดเครื่องแบบตามสังกัด ประชาชนทั่วไป แต่งกายชุดสุภาพ
 
13 พฤศจิกายน 2560 , 15:51 น. , อ่าน 143  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย