ผู้ประกอบการเชียงใหม่ แห่ลงทะเบียน "ตลาดประชารัฐ” อย่างไม่ขาดสาย

  
    บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้สนใจเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ตลาดประชารัฐ” กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถิติผู้เข้าร่วมโครงการนับจากวันแรกที่เปิดรับลงทะเบียน ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 132 ราย และยังคงมีผู้ที่สนใจมาลงทะเบียน ที่ ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอและจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการตลาดประชารัฐเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ พัฒนาตลาดใหม่ และขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับทั้งเกษตรกร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจะบูรณาการร่วมกันในการจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน อีกทั้ง จะทำการบูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐโมเดิร์นเทรด ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม โดยจะดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 พร้อมกันทั้งประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และทุกอำเภอ ๆ ละ 1 แห่ง ด้วย สำหรับ ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2704
 
13 พฤศจิกายน 2560 , 18:36 น. , อ่าน 149  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี