เชียงใหม่จัดงาน “ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก” ปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวงาน “ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 นี้ นายนภดล พงษ์นิกร ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เปิดเผยว่า สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงาน “ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก” ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งไปรษณีย์โลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของประเทศทั่วโลก ให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีการกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม ไม่มีการกักกันจดหมาย เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้นในสังคมโลก โดยสหภาพสากล กำหนดให้วันที่ 9 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันไปรษณีย์โลก ซึ่งในประเทศไทย ได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2536 ที่ ไปรษณีย์กลางบางรักและจัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ สำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มอบหมายให้สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 จัดงาน “ที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่ ถนนไปรษณีย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ในโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการบูรณาการชุมชนสู่ความยั่งยืนผ่านดวงตราไปรษณียากร ชมดวงตราไปรษณียากรตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ในรัชกาลที่ 9 ที่หาชมยากและมีมูลค่าสูงกว่าราคาหน้าดวง กิจกรรมถ่ายภาพทำ I-Stamp แสตมป์ที่เป็นภาพตนเองสามารถใช้งานได้จริง การจำหน่ายตราไปรษณียากรสะสม สิ่งของสะสม สินค้าไปรษณีย์ที่หายาก และกิจกรรมเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลุ้นรางวัลใหญ่พร้อมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลมากมายตลอดทั้งงาน ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5327-9761
 
14 พฤศจิกายน 2560 , 11:07 น. , อ่าน 216  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี