จังหวัดเชียงใหม่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ วางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 ที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตลอดจนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนทุกวันนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่มีต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
 
14 พฤศจิกายน 2560 , 15:50 น. , อ่าน 139  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี