รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาค

  
     นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาการจราจรและขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น ที่ประชุมอนุมัติงบ 700 ล้านบาทเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบโดยสารประจำทางระยะที่ 1 โดยใช้รถบัสและรถสองแถว รวมทั้งปรับปรุงสถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาหาข้อสรุปภายใน 1 เดือนนับจากนี้ กรมทางหลวงเสนอว่าทางออกจากสนามบินเชียงใหม่มี 2 เลนซึ่งค่อนข้างแออัด ทั้งนี้ให้ขยายเป็น 6 เลนทั้งหมด และเริ่มประมูลภายในเดือนกันยายนนี้ โดยถนนเลียบคันคลองชลประทานให้ออกแบบขยายช่องทางจราจรเพื่อรองรับงานพืชสวนโลกและเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่จะเปิดในปี 2549 อีกทั้งขยายสะพานข้าม และบางสะพานที่ก่อสร้างไม่ทันให้นำสะพานแบรี่มาใช้ก่อน ในส่วนถนนวงแหวนให้เชื่อมต่อให้ครบวงแหวนทั้งหมด และเร่งทำเส้นทางบายพาสที่อำเภอแม่ริมให้เสร็จสิ้น ส่วนวงแหวนรอบใน รอบกลางที่มีทางลอด ทางเชื่อม ให้เร่งทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 อีกทั้งเร่งทำเส้นทางเชื่อมต่อวงแหวนแต่ละชั้นให้เสร็จโดยเร็วเพื่อเป็นการระบายรถจากตัวเมือง กรมการขนส่งทางอากาศเสนอเรื่องการขยายลู่วิ่งสนามบินเพื่อรองรับเครื่องบินใหญ่ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งหากขยายลู่วิ่งสนามบินได้ก็จะสามารถรองรับเครื่องบินลำใหญ่จากยุโรป และประเทศไกล ๆ สนองนโยบายการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค กรมการขนส่งทางน้ำเสนอเรื่องการขุดลอกแม่น้ำปิง ซึ่งรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ขุดร่องน้ำให้ลึกขึ้น โดยให้อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลเรื่องการดูดทรายเพื่อป้องกันตลิ่งทรุด ในส่วนของรถไฟนั้นให้มีการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยว
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่